Stichting Sana

'Wij denken niet vóór, maar mét jou!'

Voor wie zijn wij er?

Onder onze doelgroep vallen (jong)-volwassenen van 18 tot 35 jaar, die bijvoorbeeld psychische problemen, licht verstandelijke beperkingen of sociaal emotionele problematieken ervaren. Wij zijn gespecialiseerd in (jong)volwassenen met een islamitische achtergrond, onze begeleiders hebben ook deze achtergrond en kunnen je hier in ondersteunen en eventuele hulpvragen beantwoorden. Maar, wij denken niet in hokjes en zullen zeker niemand buitensluiten. Iedereen is welkom bij Stichting Sana, we steunen iedereen met welke achtergrond of geloofsovertuiging dan ook. Mocht je buiten de doelgroep vallen en je toch tot ons aangesproken voelen, neem dan te allen tijde contact met ons op. Na een intake-gesprek, kunnen we dan alsnog bekijken óf en wat we eventueel voor jou kunnen betekenen. Kunnen wij je echt niet helpen? Dan kunnen we je in contact brengen met andere hulpverlenende instanties, opdat zij jou alsnog de juiste hulp kunnen aanbieden die jij nodig hebt.  

Wij hebben ervaring in het coachen en begeleiden van (jong)volwassenen met lichte psychische problemen en/of stoornissen, bij het re-integreren van ex-gedetineerden, slachtoffers van geweld en ex-verslaafden. Mocht jij jezelf of een naaste hierin herkennen en onze hulp willen aanvaarden? Neem dan contact op met ons op. Alle vragen zijn welkom!